شیرین رضویان: آقا؟

شیرین رضویان شاعر همدانی‌تبار، زاده تهران و مقیم لندن است که تا کنون شش مجموعه شعر به زبان‌های فارسی و انگلیسی از او منتشر شده است. «از واژه تا پندار» ۱۳۷۶، مرکز کتاب لندن، «جهان بینی محزون صدف» ۱۳۷۸ نشر کتاب سهراب کالیفرنیا، «غزل‌های شیرین» ۱۳۷۹ نشر کتاب سهراب کالیفرنیا، «کدام سایه از آبی‌ها» ۱۳۸۸ انتشارات آسا لندن سقوط آزاد – به زبان انگلیسی – نشر نویسندگان در تبعید، سینه سرخ – شعر و صدا – ناشر مولف. شیرین فعالیت ادبی خود را از نوجوانی با سرودن غزل آغاز کرد که در روزنامه‌ها و نشریات ادبی به چاپ رسانید و سپس به شعرنو رو آورد. شعر او در چندین مجموعه و آنتولوژی فارسی و انگلیسی منعکس شده است. شیرین رضویان دو دوره در هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید بوده و هم اکنون عضو هیات تحریریه نویسندگان در تبعید (Exiled Writers Ink) و یکی از داوران جایزه شعر بنیاد فرهنگی ژاله اصفهانی می‌باشد.

آقا؟

به چشم‌های من نگاه کنید آقا

در آینه‌ی مردمکانم

چه می‌بینید

که شما را مسحور می‌کند؟

شاید

این انعکاس چشم‌های شماست!

آقا

در کیف دستی شما چیست

که اینچنین

شما را به خود مشغول می‌کند

شاید

زندگی

در کیف شما زندانی ست

و شما

بی آنکه زیسته باشید

آن را هر روز

با خود حمل می‌کنید

آقا!

سکوت شما برای چیست؟

چرا به خاطر خدا نه

به خاطر خود

فریاد نمی‌زنید آقا؟

اگر سکوت نمی‌کردید

ستاره بر زمین نمی‌افتاد

و قارقار کلاغان سیاه

گوشمان را کرنمی کرد

اگر حتا

به قدر مترسکی

برای این باغچه دل می‌سوزاندید

لاشخورها را

از دور این گربه‌ی نیمه جان

می‌پراندید.

از همین شاعر:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی