دسته بندی:

تیری کلرمُن: پسوآ، شاعری با هزار رُخ – به ترجمه فواد روستایی

کتاب ناآرامی، کتابِ سرخوردگی از جهان و بنای یادبودِ ظلمانی‌ترین خوشبختی‌ها و کتابِ ذوق و شوق و شادمانی است. فرناندو پسوا کیست؟ او را به یاد می‌آوریم.

ارسال شده در :
دسته بندی:

امین انصاری: خواب یک آدمِ دیگر

فرازی از رمان «به شهادت یک هرزه» درباره حافظه تاریخی و فجایع اجتماعی در سال‌های اخیر در ایران در مناسبات عاطفی نسل جوان، حاصل خلوت چهار ساله نویسنده برای روشن کردن شمعی در دل تاریکی‌ها.

ارسال شده در :