استعاره‌‌های کابوس: بخش سوم گفت‌وگوی مهرک کمالی و شهریار مندنی‌پور

گفت‌وگوی صمیمانه و تفصیلی دو دوست، یکی جامعه‌شناس و دیگری داستان‌نویس که این بار به «سانسور یک داستانه عاشقانه ایرانی» می‌رسد.

ارسال شده در :

محمدرضا کلهر: نوشتار مینیمالیستی، داستان مینیمالیستی

در داستان‌نویسی الزاماً هر داستان کوتاهی نمی‌تواند داستان مینی‌مالیستی باشد درمقابل می‌توان رمان نوشت اما آن را با مَنش مینیمالیستی نوشت. با تأمل بر چند سازه‌ی داستانی یک داستان کوتاه ادامه مطلب

ارسال شده در :