خرداد ۱۲, ۱۴۰۱

شعر

شیرین رضویان: آقا؟

به چشم‌های من نگاه کنید آقا در آینه‌ی مردمکانم چه می‌بینید که شما را مسحور می‌کند؟شاید این انعکاس چشم‌های شماست! آقا در کیف دستی شما چیست که اینچنین شما را به خود مشغول می‌کند

ادامه مطلب »