شعرخوانی فیث آرکورفول و بشار جبار در شب شعر تورنتو

چهارشنبه ۲۶ ژوئن/ ۶ تیر شب شعر تورنتو، شبی را به شعرخوانی فیث آرکورفول و بشار جبار اختصاص داده است.

از ویژگی‌های شب‌های شعر تورنتو که هر ماه یک بار برگزار می‌شود چند فرهنگی بودن این شب‌هاست. «‌بانو زن» مبتکر برگزاری شب‌های شعر تورنتو به «بانگ» می‌گوید:

شب شعر تورنتو را در سال ۲۰۱۲ راه‌اندازی کردم. این یک جلسه ماهانه شعرخوانی است که زبان اصلی آن انگلیسی است ولی شعر‌خوانی در آن به هر زبان مجاز است و تشویق می‌شود.»

این فعال فرهنگی در ادامه می‌افزاید:

«شب شعر بر پایه اصول تنوع فرهنگی (diversity) و آزادی بیان استوار است. تاکنون بیش از صد شاعر از نژادها، اقوام، مذاهب (یا انواع بی‌مذهبی)، سن‌ها، توانایی‌های جسمی، ملیت‌ها، گرایش‌های جنسی و سیاسی، و سبک‌های شعری در جلسات ما حضور داشته‌اند که در میان آن‌ها شاعران پناهنده و مهاجر و نیز شاعران شناخته شده‌ای از تورنتو هم بوده‌اند.»

فیث آرکورفول و بشار جبار دو شاعر کانادایی‌اند که موفقیت‌هایی هم به دست آورده‌اند و آثارشان را در جنگ‌های ادبی به زبان انگلیسی منتشر کرده‌اند.

یکی از ابتکارات شب‌های شعر تورنتو «میکروفون آزاد» (open mic) است. ۲۰ نفر با ثبت نام در محل برگزاری می‌توانند هر یک به مدت سه دقیقه به هر زبان که مایل‌اند شعر بخوانند.

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی