یوسف صدیق: چند شعر کم‌واژه و کوتاه

یوسف صدیق:

شاعر، پژوهشگرو مترجم هایکو

حرفه:مهندسی سازه

یوسف صدیق بیش از ۳۵ سال است که شعر می نویسد.

اولین مجموعه شعر: پرواز در پاییز، ۱۳۷۰: آلمان

دومین مجموعه شعر: بوی چشمانت، ۱۳۹۵: کتابخانه‌ی رادیو زمانه

ره آورد فعالیت ادبی این شاعر، انتشار بیش از پانصد شعر در دنیای مجازی طی سال های اخیر بوده است.او افزون برنوشتن و ترجمه ی هایکو، از شش سال پیش به این سو، در زمینه ی چیستی هایکو پژوهش می کند.

***

۱

آخرین برگ تقویم،

سینه سرخی زمستان را

از بال هایش می تکاند

۲

صدای ناودان،

گویی ابرها

فکرهایم را می نویسند

۳

خاطرات جداگانه،

همه ی آن چه جامانده

از گورهای جمعی

۴

باران می بارد

نمی دانم سر بر خاک بگذارم

یا خاطرات

۵

خانه ی سالمندان،

برگ های فرو افتاده ی افرا

در تابلوی نقاشی

۶

برف می بارد

و تو در آغوش شعرم خفته ای.

این روزها غم چنان سنگین است

که دیگر سنگ هم نماد سکوت نیست.

من اما در این سپیدی خاموش

می پرسم: تو کیستی

که غیاب ات هم زندگی ست؟

۷

در هوای موهایت

پروانه می شوم،

در هوای موهایت، ماه.

این جا دور از تو، شب

نیمه ی پنهان شعری ست

که دست هایم را

به شانه هایت می رساند.

۸

هر بار که نامت را

روی شن ها می نویسم

دریا آرام می گیرد

من اما قراری ندارم

تو نیستی

و اندوه حد خود را نمی شناسد

۹

برفی سنگین

پلکان بهمن را پوشانده است

سهم ما پرندگانِ بی آسمان

چه بود جز دامی

و دانه ای

بیشتر بخوانید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی