است، هست، می‌باشد

یکی از چالش‌ها در زبان نوشتار فارسی تفاوتی‌ست که بین «است»، «هست» و «می‌باشد» قائلیم. کدام درست است و کدام نادرست؟ سیامک رستمی، زبانشناس به ما توضیح می‌دهد.

سیامک رستمی در رشته‌های روانشناسی تربیتی، عربی، ترکی آذربایجانی و زبان اشاره تحصیل کرده و همچنین با خطر بریل نیز آشناست. او در اینستاگرام حضوری چشمگیر دارد.

بیشتر بخوانید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی