زغال یا ذغال؟

سیامک رستمی، زبانشناس به ما تفاوت بین «زغال» با «ذغال» را توضیح می‌دهد.

از نظر فرهنگ لغت دهخدا، املای صحیح برای این کلمه «ذغال» است. در فرهنگ دهخدا آمده است:

ذغال . [ ذُ ] (اِ) چوب سوخته ٔ آتش نشانده و کشته که برای بار دیگر سوختن را آماده کنند. فحم . انگشت .زگال . زغال . زوال و برخی آن را با زاء اخت راء نویسند و ظاهراً چنانکه معمول نیز همان است با ذال صحیح باشد چه دغل با دال مهمله نیز به معنی خس و خاشاکی است که در حمامها سوزند.

از نظر فرهنگ فارسی معین، املای صحیح برای این کلمه «زغال». معین می‌گوید کلمات فارسی اصولاً با ذال آغاز نمی‌شوند:

(زُ) (اِ.) چوب سوخته که پیش از خاکستر شدن آن را خاموش کنند.

 سیامک رستمی در رشته‌های روانشناسی تربیتی، عربی، ترکی آذربایجانی، زبان اشاره تحصیل کرده و همچنین با خطر بریل نیز آشناست. او در اینستاگرام حضوری چشمگیر دارد.

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی

درگذشتگان ما در سال ۱۴۰۲ مجموعه قلم علائین ری «آشفتگی» ساخته برادران تاویانی – بازگشت پیرآندللو به خانه سارا بریار: معلق بودیم حسن حسام: قتلگاه محمد حقیقت: دیوونه سینما ما و لنین پشت پنجم نوشته حسین نوش آذر بکتاش آبتین: وطن هواپیمای اوکراینی