عبدالله محمدزاده سامانلو: با نیم‌قرن

عبدالله محمدزاده سامانلو، پوستر: ساعد

با نیم قرن از نفس‌های تو

سخن می‌گویم

و خوب می‌دانی…!!

پنجره‌ها را به دست باد می‌سپارم

و تو را به اشک‌های پس از باران

به روی شیشه

و بیا که بهانه‌ها را

گردن بزنیم

برگ‌ها را روز رستاخیز بهار

به روی درختان بچسبانیم

لبخند معجزه‌ای‌ست

که در هزاره سوم

پیامبر نمی‌خواهد

هر روز در ناخودآگاه خویش

برای زنده ماندن

خسوف می‌کنیم و

کسوف می‌شویم

شاید لحظه‌ای به خود آمده باشیم

که دوران،

دوران چکمه‌های دشنه‌دار

دوران التماس قاصدک‌ها در باد است

آری…

با نیم قرن از نفس‌های تو

در اورشلیم نگاهم

در تنش‌های بودنت

سربازی می‌کنم

برای تناسخ روحم

در خاک و باد

در آتش و آب

که توازن یک پلک بر هم زدن

فقط با تو می‌توان بر هم زد

با نیم قرن از نفس‌های تو

هر بار مجال باشد

سخن را پایانی نیست

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی

حسن حسام: قتلگاه محمد حقیقت: دیوونه سینما ما و لنین پشت پنجم نوشته حسین نوش آذر بکتاش آبتین: وطن مجید نفیسی: کفش های پاشنه‌بلند گام معلق لک‌لک ساخته تئو آنگلوپولوس