آریامن احمدی: چه مادرانی تهمینه!

این روایت چندرسانه‌ای را می‌توانید خارج از قاب سایت «بانگ» در این نشانی (+) ببینید و بشنوید. برای شنیدن صدای روایتگر، بلندگو را خاموش کنید. اگر مایل نیستید روایت را بشنوید، ورق بزنید.

در همین زمینه:

روایت های چندرسانه ای بانگ

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی