بانگ نما – النگوهای هستی، به روایت قاضی ربیحاوی

هستی نارویی از کودکان کشته‌شده در جمعه خونین زاهدان. او هفت ساله بود و در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ کشته شد. داستان آن روز خونبار به روایت قاضی ربیحاوی. در دو فرمت: چندرسانه‌ای در این صفحه + (برای شنیدن صدا روی بلندگو کلیک کنید) و به شکل متعارف بانگ در این نشانی (+) .

در همین زمینه:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی