ژاله چگنی: بیایید فروتن باشیم 

ژاله چگنی، پوستر: ساعد

بیایید فروتن باشیم 

نمی‌توان از راه دور قهرمان جنگی شد که در آن هیچ نقشی بازی نکرده‌ای  .

وقتی در سرزمینت   

گرگ‌ها تن کبوتران را می‌درند

و خون در خیابان‌های شهر جاریست . 

از این فاصله تنها می‌توان تصویرها را نظاره کرد، خبرها را خواند، گریست، فریاد زد، آگاه کرد 

و جهان را به قضاوت طلبید

بیشتر بخوانید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی