کانون نویسندگان ایران: دست دستگاه‌های امنیتی از فرهنگ کوتاه

کانون نویسندگان ایران

فروشگاه مرکزی نشر چشمه هم‌زمان با اعتصاب‌های سراسری به مناسبت روز دانشجو، اعلام کرد به دلیل انبارگردانی چند روزی تعطیل خواهد بود. سپس کتابفروشی مرکزی نشر چشمه که در خیابان کریم‌ خان تهران قرار دارد، روز شنبه ۲۶ آذر، با دستور قضایی پلمب شد. کاوه کیاییان، مدیر این فروشگاه ضمن تایید خبر پلمب این کتابفروشی، گفت که روز ۱۵ آذر اخطار داده بودند فروشگاه را می‌بندند. اکنون کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای، تعطیلی کتابفروشی مرکزی نشر چشمه را محکوم کرده است. بیانیه کانون را می‌خوانید:

کتابفروشی در حصر، فرهنگ در حال‌ احتضار

باخبر شدیم کتابفروشی «نشر چشمه» را  با تهدید و شعار نویسی به تعطیلی کشانده‌اند. اکنون کار به جایی  کشیده است که حاکمیت مستأصل از بحران های فزاینده که هر روز بر شمارشان افزوده می شود، «نشر چشمه»  را که از جمله ناشران مستقل است به بهانه‌ی این که در روزهایی به هر دلیل ترجیح داده است در مغازه اش را باز نکند، به اتهام اعتصاب و «اغتشاش» مهر و موم می‌کند و عواملش را کیش  می دهد که بروند و بر دیوار آن شعارهای رسوای این چهل ساله را بنویسند و جار بزنند که این هم مزد «انبارگردانی».‌

کتابفروشی «نشر چشمه» را در عصر ظفرنمونی تخته می‌کنند که تتمه‌ی عرصه‌ی فرهنگ محتضر این سال‌ها به برکت سانسور جهنمی دستگاه دوستاقبانی حکومت آخرین نفس‌ را می‌کشد.

اگر گفته شود مهروموم کردن کتابفروشی«نشر چشمه» نمایان‌ترین نشانه‌ی ورشکستگی فرهنگی حاکمیت کنونی سخنی گزافه گفته نشده است.

دست دستگاه‌های امنیتی از فرهنگ کوتاه.

بیشتر بخوانید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی