دو شعر از عسگر آهنین

عسگر آهنین

شعله‌ها

ماموران امنیتی

خیابان‌ها را

ناامن کرده‌اند

آن‌ها به سوی هرکسی 

که ذهنی روشن دارد

شلیک می‌کنند

گویا چراغ خیابان کافی نیست

ستاره‌های آسمان را هم

نشانه می‌روند

بی‌هوده نیست، که مردم

خورشید را 

در قلب‌شان پنهان کرده اند

باشد که شعله‌های خشم 

در کوچه و خیابان‌ها

حریف این کسوف طولانی باشند

هفتم نوامبر ۲۰۲۲

مترسک‌ها در آتش

آتش به جان باغ که می‌افتد

پرندگان

به سوی باغ‌های همسایه

پرواز می‌کنند

باغبان‌ها

فرار را

بر قرار

ترجیح می‌دهند

تنها مترسک‌ها هستند

که در آتش می‌سوزند

ششم نوامبر ۲۰۲۲

بیشتر بخوانید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی