زهرا پورعزیزی: «تو نمی‌میری، نام تو رمز می‌شود»

یک تصویر به یادماندنی از یک خیزش به یاد ماندنی: زن، زندگی، آزادی

مرگْ

از ما

ترسیده

از رگ‌هامان

دردْ

بیرون

جهیده

در جان‌هامان

خشمْ

گلوله

دریده

خونابِ فاجعه

تا آسمانِمان

رسیده

ما         سیاه از

داغْ

دیده

ما         سرخ در

خونْ

تپیده

در خیابان

-بترسید!              بترسید!

گوش‌هاتان را

گَلوگاهِمان

بُریده

ما

-همه با هم            هستیم.

نویسش دی ماه ۱۳۹۸ / ژانویه ۲۰۲۰

بیشتر بخوانید و ببینید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی