حسن حسام: من زنم – با احترام به مادر قمی

 با احترام به : مادرقمی

                                           حسن حسام

من سلیطه نیستم

                 زنم

                     شیخکِ پلشت

                       هرزه‌چشمِ ِبدسرشت!

آنکه دخترانِ تیره‌بخت را

                          به قرص نان و سرپناه

درجوار مرقدِ امام ِهشتمش

به رختحواب خوک می‌کشد،

                                  سلیطه است!

****                  

من زنم

        زنم

           مادرِ زمین!

در شکوه آتشی که

                   گیسوان به باد می‌دهم،

رقص می‌کنم،

                چرخ می‌زنم،

شعرِ با شکوه ِآفتاب می‌شوم ،

روزگارِ تو سیاه،

                عیش ِتو

                          تباه می‌کنم

ای فقیه مرده‌خوار ِزن‌شکار!

زن ستیزِ نابکار!

پاریس،۱۶ مارس ۲۰۲۴/۲۶ اسفند ۱۴۰۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•        سلیطه درعرف عامه ، توهین و ناسزا به زنان است. مرادف: بی چاک و دهن ،دریده ، پتیاره و بدکاره…

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی

سارا بریار: معلق بودیم حسن حسام: قتلگاه ما و لنین پشت پنجم نوشته حسین نوش آذر