اعتراض گروهی از اعضای کتابخانه ملی به حجاب اجباری

اعتراض گروهی از اعضای کتابخانه ملی به حجاب اجباری

پنجشنبه ۱۷ فروردین گروهی از اعضای کتابخانه ملی در اعتراض به حجاب اجباری و تعلیق برخی اعضا به علت حجاب، در محوطه‌ی کتابخانه تحصن کرده‌ و شعارِ «نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری»، «هر یه نفر تعلیق شه، هزار نفر پشتشه»، «زن و مرد کنار هم علیه حجاب اجباری»، «زن، زندگی، آزادی»….«رهایی حقِ ماست، قدرتِ ما جمعِ ماست»، «بیکاری، بیگاری، حجابِ زن اجباری»، «فکر نکنی امروزه، قرار ما هر روزه» و «نترسید نترسید، ما همه باهم هستیم» سر دادند.

برخی اعضای مرد نیز در همبستگی با زنان روسری سر کرده‌ و در آخر روسری‌ها را در حوض پرتاب کردند.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بعد از مراسم ۲۲ بهمن سال گذشته پیامک‌هایی را به تعدادی از اعضای زن ارسال کرد و با استناد به «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت»، اعلام کرد «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» است.

سپس در هفته‌های اخیر خبرهایی مبنی بر تعلیق عضویت تعدادی از زنان عضو کتابخانه ملی منتشر شد. این افراد از طریق پیامک باخبر شده بودند که عضویت آنها تعلیق شده است. از برخی از اعضای تعلیق شده برای اجازه ورود به کتابخانه ملی تعهد کتبی نیز گرفته شده است.

 پیش از این عده پرشماری از اعضای کتابخانه ملی خطاب به ریاست این سازمان نامه‌ای در اعتراض به تعلیق اعضا به دلیل عدم رعایت حجاب تحمیلی تنظیم کرده‌اند که در مدت فقط سه روز به امضای ۹۰۰ نفر از اعضا رسیده بود.

در متن این نامه آمده بود:

«کتابخانه‌ ملی، همان‌طور که از نامش پیداست- نهادی عمومی است و دولت موظف به ارائه‌ی خدمات عمومی به همه‌ی شهروندان است». در ادامه، امضاکنندگان نامه محروم کردن افراد از خدمات عمومی و دولتی را «نقض آشکار حقوق شهروندی» دانسته‌اند.

در همین زمینه:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی