گروه «هنر، فرهنگ، کنش»: بر ضد سانسور و در حمایت از آزادی بیان کنشگران هنری‌

گروه «هنر، فرهنگ، کنش»

جنبش «زن، زندگی، آزادی» افق‌های تازه برای فعالیت و سازماندهی سیاسی گشوده است. گروه‌ها، کلکتیو‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های جدیدی برای مقاومت، پیشبرد و تعمیق جنبش و علیه سرکوب شکل گرفته‌اند. در همین راستا، گروهی از هنرمندان تجسمی با نام «هنر، فرهنگ، کنش» در همبستگی و همراهی با جنبش گرد هم آمده‌اند و در تدارک مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در جهت بیان‌گری، مستندسازی، توانمندسازی، خودسامان‌دهی و همیاری سیاسی‌اند.

پرستو فروهر در مصاحبه را رادیو زمانه درباره گروه «هنر، فرهنگ، کنش» و چگونگی شکل گیری آن می‌گوید:

«به طور کلی این گروه شامل اعضایی از اهالی هنر تجسمی ایران است که در داخل و خارج ایران کار و زندگی می‌کنند و گرد هم آمده‌اند برای بسیج همراهی و همبستگی با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، و نیز اعتراض به سرکوب گسترده‌ی حکومتی، که با خشونت هولناکی اعمال می‌شود. در مورد اصول هم اگرچه به صورت کلی می‌توان گفت که این گروه بر ضد سانسور و در حمایت از آزادی بیان کنشگران هنری‌ تشکیل شده، اما همچنان در حال گفتگو و همفکری برای تدوین اصول خویش است. در مورد پیشینه‌ی این همکاری هم می‌توانم بگویم که بخشی از اعضای این گروه در واکنش به جنبش «من هم» و گره‌خوردگی آن با اقتصاد هنر ایران گرد هم آمده‌ بودند. این همفکری تا حدی حفظ شد و با آغاز جنبش انقلابی شکلی پویا و فعال یافت. نخستین کنش آن بیانیه‌‌ای بود در اعتراض به سرکوب‌ها، به‌ویژه سرکوب دانشجویان هنر، که بیش از شش هزار تن از اهالی هنر و فرهنگ آن را امضا کردند.»

ژینوس تقی زاده، یکی دیگر از اعضای «هنر، فرهنگ، کنش» هم در مصاحبه با رادیو زمانه درباتره اهداف این گروه می‌گوید:

«هدف و برنامه اصلی این جمع است که همگام با تپش تند جنبش و ملزومات آن توانمندی واکنش به آن را بیابد، با مستند کردن و تعمیق در آن بتواند کنش‌هایی را نیز سامان بدهد و بتواند در گفتگو با هم و نسبت به آنچه در پیش روست اثرگذار باشد. که یک بخش آن رو به داخل فضای هنر ایران دارد و در یک بخش رو به بیرون از آن و کلیت جنبش… این تاثیرگذاری البته برای هرکسی یک مفهوم و میزان دارد و الزاما ممکن است هر حرکتی برای همه «اثر» محسوب نشود اما قطعاً تلاشی است در همبستگی و شکل گرفتن یک «ما»‌ی جمعی که جریان‌های مختلفی در طول این سال‌ها آن را از شکل انداخته است.»

قرار است به زودی «هنر، فرهنگ، کنش» دارای یک سایت و شبکه‌های اجتماعی مرتبط شود.

متن کامل مصاحبه زمانه با پرستو فروهر و ژینوس تقی‌زاده (+)

بیشتر بخوانید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی