یک مقاوت مدنی ستودنی: مدیر نشر کیان‌افراز در تهران در حمایت از جوانان شجاع ایرانی مجوز نشر خود را در سطل زباله انداخت

«سلاح‌‌خانه فرهنگ و هنر و ادبیات ایران»

مدیر نشر کیان‌افراز در تهران اعلام کرد در اعتراض به سکوت اعضای صنف ناشران کشور «در مقابل درد و رنج مردم ستمدیده‌ جان به‌‌لب رسیده» مجوز نشر خود را به سطل زباله می‌اندازد. آیا ناشران شریف دیگر ایرانی نیز هم‌صدا با مریم کیان‌افراز به وزارت ارشاد اسلامی که به تعبیر مریم کیان‌افراز «سلاح‌‌خانه فرهنگ و هنر و ادبیات ایران» است پشت می‌کنند؟

مریم کیان‌افراز، مدیر نشر کیان‌افراز، روز سه‌شنبه، ۵ مهر، در پیامی نوشت:

اینجانب مریم کیان‌افراز، روانشناس و مدیر نشر کیان‌افراز، در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۱ مجوز انتشارات خود را به زباله‌های شهر می‌اندازم تا مردم مبارز و آزادی‌خواه سرزمینم آن را به همراه سطل‌های زباله‌ بسوزانند، همان سطل‌های زباله‌ای که برای جستن تکه‌نانی تا کمر در آن‌ خم می‌شوند.

مجوز انتشاراتی که من را عضو صنفی می‌کند که اعضایش در مقابل درد و رنج مردم ستمدیده‌ی جان به‌‌لب رسیده سکوت می‌کنند را نمی‌خواهم.

مجوز انتشاراتی که ادبیات‌ و آثار نویسندگان‌ و شاعرانمان را زیر ساطور سانسورهایتان سلاخی می‌کنید را نمی‌‌خواهم.

مجوز انتشاراتی که برای ورود به ساختمان وزارت ارشاد اسلامی‌اتان، به من نحوه‌ی حجابم را متذکر می‌شوید و اگر حجابم مطابق میلتان نباشد اجازه‌ی ورود نمی‌دهید را نمی‌خواهم.

من یک زنم، یک انسانم، شعور دارم، قدرت تفکر دارم، قدرت انتخاب دارم، قدرت تصمیم دارم.

من و زنان سرزمینم به ارشادتان به هیچ شکلش نیاز نداریم.

نه به وزارت ارشاد اسلامی‌تان که سلاخ‌خانه‌ی فرهنگ، هنر و ادبیاتمان است.

نه به گشت ارشادتان که سلاخ‌خانه‌ی مهساهایمان است.

بدرود وزارت ارشاد اسلامی.

بیشتر بخوانید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی