حسن حسام: الوداع شادمانه

در این صفحه خارج از فاب بانگ می توانید شعر حسن حسام را به شکل چندرسانه ای بخوانید، بشنوید و ببینید (+)

الوداع شادمانه (۱)

              برای پهلوان مجیدرضا رهنورد

مرگ گفت:

هیبت من

هر جنبنده‌ای را

                      در چنبره‌ی هراس،

                                            مچاله می‌کند!

با نام ِپُرصلابتم

آشفته می‌شوند خلایق!

بهوش باش جوان!

مجید رضا گفت:

من اما زندگی‌ام؛

سرشار از بهارِنارنج و شکوفه‌ی گیلاس

تو دروغی

                 دورشو از من!

مرگ گفت:

اگر با شلاق وُ باتوم وُ آتش

                             تیرِخلاص

                                            طنابِ دار

در هم آمیزم ؛

پایان ِتوآغازمی‌شود!

چشمانت، تاریک

قلبت، بی‌تپش

وَ سرت، تهی می‌شود

                        از روّیای رنگین‌کمانی!

مجید رضا گفت:

تو کوردلی!

                     مثل گور، تاریکی!

من اما هیمه ام (۲)

                   به چون «خسرو»

در باغستان ِگل ِسرخ

مشتعل می‌شوم،

                    تا جهان زیباتر شود

مرگِ مایوس،  به تزویرگفت:

پس، رخصتی

 تا رستگاری‌ات را

                       قاریان ،

                                یاسین بخوانند

  و موَمنان،

               به نماز ایستند

مجید رضا گفت:

میّت تویی!

من بهارِ تازه‌نفسم،

                        خوش عطروُ با طراوت

دانه‌ام من

در دشت، تکثیرمی شوم

                            نه درگلدان

زمین ِخشک را

               سبزه‌زار می کنم

چه حاجت به آیاتِ تاریکِ تو

                                و سجده‌ی ترسویان؟

گریه چرا مادر؟

شادی کن به آهنگ ِشاد

وزیبارویان،

              دخترانِ شیدا

                              پسران ِرعنا

پای‌کوبان، غوغا کنند

 این داماد؛

صبور و سنگین

                     دست‌افشان و شاداسر،

پای دار می‌رود

*

چنین گفت راوی :

ازهُرمِ شور وُ شیدایی،

زندگی، نفس تازه کرد

                          در پگاه ِزلالِ خیس

با شیهه‌ی اسبان ِبی شمار،

                                 درمرغزار

و رقصدگان ِپیروز،

                         در جشن ِآفتابخیزان

پاریس ۱۸/۱۲/۲۰۲۲

(۱): ازوصیت نامه یوسف آلیاری

زندانی دو نظام.(تولد ۱۳۲۴در تبریز ، تیر باران در ۲۳/مرداد/۱۳۶۳در تهران)

فرازی از وصیت نامه اش: « مادر فداکار، خواهران و برادران!

این چند خط را به عنوان الوداع شادمانه برایتان می نویسم…..می دانید

که این ، مرگی خودخواسته است»

(۲) : پاره ای از شعر خسرو گلسرخی ( تولد بهمن ۱۳۲۲در رشت ، تیرباران در ۲۹/بهمن۱۳۵۲در تهران.) روز های پیش از اعدام :

«نه آنکه فکر کنی سرد است/که من/در تهاجم کولاک/یک جاتمام هیمه های جهان را/ انبار کرده ام /درپشت خانه ام/ ودر تفکر یک باغ آتشم به تنهایی/ من هیمه ام برادر خوبم/ بشکن مرا/ برای اجاق سرد اتاقت/ آتشم بزن….»

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی