بهروز شیدا: هستی‌ی ما رفته است

هستی نارویی از کودکان کشته‌شده در جمعه خونین زاهدان. او هفت ساله بود و در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ کشته شد. تاملی بر حوادث آن روز خونبار به قلم بهروز شیدا. در دو فرمت: چندرسانه‌ای در این صفحه + (برای شنیدن صدا روی بلندگو کلیک کنید) و به شکل متعارف بانگ در این نشانی (+) .

در همین زمینه:

از همین نویسنده:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی