مهرانگیز رساپور (م. پگاه): من از آینه عبور می‌کنم

حیرت می‌کنم از این باغ
که دستِ پاییز را
می‌بوسد!
حیرت می‌کنم از این عطر
که خود را
بر جنازه می‌افشاند!
حیرت می‌کنم از این رود
که به مرداب می ریزد!

من در آینه‌ها تکرار نمی‌شوم
من از آینه عبور می‌کنم
من از عاقبتِ خویش
نمی‌ترسم

درختی که در اتاق می‌روید
به سقف نمی‌اندیشد!

بیشتر بخوانید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی