نشست عمومی و انتخابات انجمن قلم و کانون نویسندگان ایران در تبعید برگزار شد

شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ ژوئن/۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و انجمن قلم ایران (در تبعید) دو نشست مجازی همگانی جداگانه در «زوم» برگزار کردند.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید) چهارشنبه ۲۳ ژوئن/۲ تیربا انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شادیار عمرانی، شهلا آقاپور، فریار اسدیان، احمد نیک‌آذر و داریوش معمار به‌عنوان اعضای هیئت دبیران دوره کنونی کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و نعمت آزرم، سیاگزار برلیان و مجید میرزایی به‌عنوان هیئت دبیران انجمن قلم ایران (در تبعید) انتخاب شدند.

 بر اساس این اطلاعیه این نشست‌ها، با گرامی‌داشت یاد اعضای درگذشته کانون و انجمن قلم و محکوم‌ کردن سرکوب و بازداشت نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان در ایران آغاز شد.

رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژ، سه عضو کانون نویسندگان ایران در مجموع به ۱۸ سال زندان محکوم شده‌اند. بیش از هزار و سیصد نفر از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی آذر سال گذشته در بیانیه‌ای خواهان آزادی این نویسندگان شده بودند.

علاوه بر رأی‌گیری برای تعیبن هیئت دبیران، ارائه گزارشی از عملکرد هیئت دبیران هر یک از دو نهاد کانون و انجمن قلم و همچنین طرح برخی نکات اساس‌نامه‌ای در دستور کار این نشست‌ها قرار داشت.  گزارش هیئت‌های دبیران، پس از بحث و بررسی و نقد و نظرهای متفاوت و ارائه پیشنهادها به تائید و تصویب رسید.

دوره دبیری کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم در تبعید دو سال است.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید) چهار دهه پیش توسط نویسندگان تبعیدی ایران تأسیس و از آن تاریخ تاکنون برای آزادی بیان و مبارزه با سرکوب و سانسور همانند کانون نویسندگان در ایران تلاش کرده است.

انجمن قلم ایران (در تبعید) نیز نزدیک به سه دهه پیش با تلاش تعدادی از اعضای کانون نویسندگان در تبعید به عنوان بخش بین المللی در تماس با «پن جهانی» تأسیس شد و فعالیت آن با هدف تماس با نویسندگان جهان، گسترش دفاع از آزادی اندیشه وبیان، پیگیری حقوق نویسندگان داخل و خارج از ایران و دفاع از حقوق آنان برابر سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی آغاز شد.

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی