تیر ۳, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

نشست عمومی و انتخابات انجمن قلم و کانون نویسندگان ایران در تبعید برگزار شد

ه شادیار عمرانی، شهلا آقاپور، فریار اسدیان، احمد نیک‌آذر و داریوش معمار به‌عنوان اعضای هیئت دبیران دوره کنونی کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و نعمت آزرم، سیاگزار برلیان و مجید میرزایی به‌عنوان هیئت دبیران انجمن قلم ایران (در تبعید) انتخاب شدند.

ادامه مطلب »