سانسورسوزان: دوسیه تازه نشریه ادبی بانگ

قلم در بند

بانگ بنا بر گشایش دوسیه‌ای دارد با نام سانسور‌سوزان یا ضد سانسور.

از نویسندگان،شاعران و فیلمنامه‌نویسان دعوت‌می‌کنیم که بخش یا بخش‌هایی از آثارشان را که در ایران زیر تیغ سانسور رفته‌اند، برایمان ارسال‌کنند. موفقیت این بخش، دستگاه سانسور را بیشتر افشاخواهد کرد و در از کارانداختن آن نیز موثر است.

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی