نوروز و نوبر بهاران خجسته باد

نوروز و نو بهاران خجسته باد! – سالی نه به آن و این سال‌ها، سالی نه به جدایی‌ها و سوگ‌ها.

با زبان زنده‌یاد محمد علی سپانلو سخن بگوییم که می‌گوید:

کاش میان چشم‌ها و دل ما
نوروز سلام الفتی باشد
تا دست ظریف در هزاران قاب
گلدان‌های بنفشه را آب دهد
تا چشم به خواب رفته در یلداها
رویای قدیم عید را تازه کند

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی