تسلیت به پرتو نوری علا، شاعر و منتقد برجسته

«خانم پرتو نوری علا، هنرمند گرامی،

 سوگ درگذشت فرزندتان را تسلیت می گوییم. بانگ را هم به سهم خود، در این اندوه شریک بدانید.»

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی