عسگر آهنین: طلوع رنگین کمان‌ها

عسگر آهنین

طلوع رنگین‌کمان‌ها

یک روز صبح

چشم باز می‌کنی

پشت پنجره‌ها

رنگین کمان می‌بینی

در آینه‌ها می‌نگری

رنگین کمان می‌بینی

به خیابان نگاه می‌کنی

دست بچه‌ها

رنگین کمان می‌بینی

بی اختیار اشک می‌ریزی

بر گونه‌های تو

قطره‌های رنگین کمان می‌غلتند

۲۸ نوامبر ۲۰۲۲

مونا جان

مونا جان

چه چشم‌های سخنگویی داری

مونا جان

چه چشم و ابرویی داری

مونا جان

با آن نگاه معصومت

چه پرس و جویی داری

مونا جان؟

دلم شکست

مونا جان

با آن گلوله‌ای

که بر تن نازک تر از گلت نشست

مونا جان

و چشم‌های تو را

برای همیشه بست

مونا جان

‌ای وای مونا جان

‌ای وای مونا جان

‌ای وای مونا جان

چهارم دسامبر ۲۰۲۲

بیشتر بخوانید:

دو شعر از عسگر آهنین

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی