دوره جدید: داستان کوتاه و رمان – برای علاقه مندان خارج و داخل ایران

کارگاه آنلاین خواهد بود و در یک ترم با ۱۱ نشست، هر جلسه حداقل دو ساعت و نیم برگزار خواهدشد.
قرارهای کارگاه: نشست‌ها، هر دو هفته در دو بخش انجام می‌شوند:
ـ بخش اول: آموزش تئوریکِ سازه‌های داستان: نثر/ زاویه دید/ داستانِ داستان/ پلات ( Plot)/ شخصیت‌ ( آلی، مخلوط، ساده)/ جای‌ـ‌گاه( مکان+ زمان)/ فرم و ساختار/ ترکیب‌بندی… و در زیرمجموعه: انگیزه، عاملِ روایت/ تعلیق/درونمایه/ لحن ( Tone )/
مود (Mood )/ گفتگوی داستانی و آنِ داستانی…
داستان مانند موجودی آلی(Organic ) است اما برای شناخت نظری یا مدرسی،گزیری نداریم جز سواسازی ظاهری و بررسی یکایک عناصر داستان؛ همراه با یادآوری رگ و عصب‌های ارتباطی آن با دیگر سازه‌ها. در هر نشست، برحسب موضوع تکنیکی آن جلسه یک یا دو داستانِ الگو (برگزیده از داستان‌های مطرح جهان) بررسی و شگرهای آنان تحلیل خواهند شد. همچنین در طول کارگاه، با یک رمان نمونه، ساختمان رمان(ترکیب‌بندی)، فرم، گسترش‌ها و مکان-زمان(جای-گاه) تدریس می‌شوند.

  • بخش دوم: همخوانی و نقد داستان‌های شرکت‌کنندگان. ارزش هر کارگاه بر حضور صدای جمعی است. پس، شرکت خلاقانه در کارگاه مسئولیتی جمعی نیز خواهد بود. نقد کتبی من بر داستان شرکت‌کنندگان ارسال خواهد شد.
    ثبت‌نام در کارگاه برای علاقه‌مندان به آشنایی با هنر داستان نیز آزاد خواهد بود. به عبارت دیگر، این کارگاه آموزش ـ پیشنهادی هم خواهد بود بر چگونگی خواندن داستان، تماس با زیر لایه‌های آن و لذت زیباشناسی داستان.
    نشست مقدماتی کارگاه در – ۱۵ جون/۲۵ خرداد ۱۴۰۱ خواهد بود. روز و زمان کارگاه بنا به رای اکثریت اعضا تعیین‌می‌شود.
    برای ثبت‌نام و اطلاع از شرایط کارگاه، لطفن با ایمیل آدرس: Shahriar.dastan3@gmail.com تماس بگیرید.

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی