ویرایش تازه‌ای از «انجیل به زبان راست» به زبان آلمانی در راه است

به گزارش خبرگزاری آلمان ویرایش تازه‌ای از «انجیل به زبان راست» در دست تهیه است.

کلودبا یانسن، استاد عهد جدید در دانشگاه ووپرتال آلمان اعلام کرد ۱۵ سال بعد از انتشار نخستین نسخه «انجیل به زبان راست»، ویرایش تازه‌ای از کتاب مقدس در دست تهیه است. در ویرایش جدید، بر اساس پزوهش‌های تاریخی و علمی معتبر بحث‌های مربوط به عدالت جنسیتی و همچنین بحث‌های ناظر بر دوران پسااستعمار در بازنویسی کتاب مقدس لحاظ می‌شود.

انجیل به زبان راست پروژه‌ای برای ترجمه دوباره کتاب مقدس با توجه ویژه به مسأله زنان با درنظرداشت مقدسات یهودیان است. این پروژه در سال ۲۰۰۱ آغاز شد و در سال ۲۰۰۶ نخستین ویرایش تازه از انجیل را در نمایشگاه کتاب فرانکفورت عرضه کرد.

در نسخه تازه انجیل حواریون مسیح فقط شامل مردان نیستند. در انجیل عهد جدید فریسیان که با یحیی و مسیح اختلاف داشتند فقط مردان نبودند، بلکه زنانی هم جزو آن‌ها بودند. در ویرایش جدید کتاب مقدس با توجه به پژوهش‌های تازه حضور زنان مشخص و برجسته شده است.

در ویرایش جدید کتاب مقدس اختلاف مسیح با یهودیان نیز منطبق با آموزه‌های کلیسای کاتولیک نیست، بلکه بیش از آن به پژوهش‌های تاریخی اتکا دارد. علاوه براین در متن اصلی کتاب مقدس، با صراحت از برده‌داری در دوران رومی‌ها سخن به میان نیامده، در حالی‌که در  «انجیل به زبان راست» به جای «خدمتکار» از واژه «برده» چنانکه در آن ایام مرسوم بوده استفاده شده است.

کلیسای کاتولیک و پروتستان ترجمه جدبد کتاب مقدس را رد کرده‌اند. ویراستاران انجیل اما می‌گویند هدفشان این نیست که بدیلی برای ترجمه رسمی از انجیل ارائه دهند، بلکه آن‌ها صرفاً قصد دارند در کنار ترجمه رسمی، روایت دیگری هم که مبتنی بر پژوهش‌های تاریخی و علمی است از کتاب مقدس به دست داده باشند.

در مورد قرآن هم پروره مشابهی وجود دارد: مجموعه‌ سه جلدی قرآن مورخان زیر نظر محمدعلی امیرمعزی، اسلام‌شناس ایرانی- فرانسوی که اواخر سال ۲۰۱۹ از سوی انتشارات سرف (éditions du Cerf) به چاپ رسید.  

 در این پروژه، قرآن به مثابه اثری ادبی، اجتماعی، تاریخی و مذهبی در بافت تاریخی و جغرافیایی‌اش و آن گونه که رسمیت یافته و به عنوان کتاب مقدس اسلام معرفی شده است، مطالعه می‌شود.

در همین زمینه:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی