راز سر به مهر کوندرا

۲۷ ژانویه ۱۹۸۴ میلان کوندرا مهمان برنامه «آپوستروف» تلویزیون فرانسه بود. سه نویسنده بزرگ در مرکز توجه این برنامه بودند: کافکا، پروست و کوندرا.

در فرازی از این برنامه کوندرا انسان‌ها را از نظر نیازشان به توجه و تحسین به چهار گروه تقسیم می‌‌‌کند: انسان‌هایی که دربند نام و ننگ خود هستند، انسان‌هایی که می‌خواهند فقط در کانون توجه آشنایان و خویشانشان باشند، انسان‌هایی که می‌خواهند معشوقشان به آن‌ها توجه کند و انسان‌هایی که با یک فرد غایب در  یک ارتباط درونی قرار دارند و مایل‌اند که مورد تأیید او باشند.

کوندرا سپس از پاسخ به این پرسش که او خود جزو کدام دسته است طفره می‌رود. می‌گوید بگذارید این یک راز باقی بماند.

این ویدیو در یوتیوب در دسترس همگان است. «داستان‌گرد» در اینستاگرام فراز یاد شده را بازنشر کرده است.   

در همین زمینه:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی