بانگ‌نما: بیانیه «ما ادبیاتی‌ها» – فرج سرکوهی در مصاحبه با رادیو فردا اهمیت این بیانیه را توضیح می‌دهد

«ما ادبیاتی‌ها» بیانیه‌ای‌ست به قلم فرشته مولوی که با همراهی نشریه ادبی بانگ با امضای بیش از ۶۰ شاعر و نویسنده مقیم ایران و خارج از ایران تهیه شده است. در این بیانیه امضاکنندگان «سرکوب و بازداشت معترضان» را محکوم می‌کنند و خواهان «آزادی بی‌درنگ و بی‌قیدوشرط» همه‌ زندانیان سیاسی می‌شوند. نویسندگان و شاعران بیانیه «ما ادبیاتی‌ها» یادآوری کرده‌اند که انقلاب نوین مردم ایران یک «انقلاب تاریخی – فرهنگی» است و به این ترتیب دیگر نمی‌توان مانند سابق تن به سانسور داد و با سانسورگران از «در تعامل درآمد» و «سرکوب زن و زندگی و آزادی را نادیده و ناشنیده و نانوشته» گرفت.

فرج سرکوهی در مصاحبه با رادیو فردا اهمیت این بیانیه را توضیح می‌دهد:

در همین زمینه:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی