شعری از آزاده طاهایی

نفس ناخداهای محتضرم

بوی اقیانوس می‌دهد

با جلبک‌هایی

که چشم غریقی را پوشانده‌اند

دریا،

نوحه‌های تازه دارد

برای فرزندان ندیده‌اش

و آسمان دیگر

هر چقدر ببارد

کافی نیست.

آب می‌شوند کلمات در دهانت

آنچه که در مری می‌ریزد

خون دریاهاست

آرزوی مرجان

گردنبندی‌ست

بر گردن عروس‌های خفته

و قطره‌‌ای آب

در صدف پلک تو

پنهان ‌ماند

تا تمام.

آزاده طاهایی در بانگ

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی