جواد طباطبایی، فیلسوف ناسیونالیست درگذشت

سیدجواد طباطبایی

سید جواد طباطبایی، فیلسوف و نویسنده ایرانی، در ۷۷ سالگی در بیمارستانی در لس‌آنجلس درگذشت. تلاش او در جهت سازگاری ناسیونالیسم ایرانی با اسلام بود.

طباطبایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی در زمینه فلسفه، تاریخ و سیاست بود. او عضو پیشین هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. شرح و گزارش اندیشۀ ایرانشهری‌ که فرهنگ را بزرگترین عامل اثرگذار در نظام سیاسی ایران معرفی می‌کند یکی از کارهای شاخص طباطبایی است. زمانه می‌نویسد:

«مقوله محوری فکر او «ایرانشهر» بود. این مقوله در کانون اندیشه‌ای محافظه‌کار و در عین حال تحول‌جو برای استوار کردن «ایرانشهر» قرار داشت که هم سلطنت‌طلبان را خوش می‌آید و هم در قالبی «ملی» و تمرکزگرا نظام حاکم هم با آن مشکلی نداشت. او در یکی از یادداشت‌های اخیرش جنبش اعتراضی جاری در ایران را انقلاب ملی خوانده بود.»

ابن‌خَلدون و علوم اجتماعی؛ گفتار در شرایط امتناع، تاریخ اندیشهٔ سیاسی در ایران؛ ملاحظاتی در مبانی نظری، زوال اندیشهٔ سیاسی در ایران؛ گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران، خواجه نظام‌الملک طوسی؛ گفتار در تداوم فرهنگی ایران، ترجمهٔ تاریخ فلسفهٔ اسلامی، هانری کُربَن، ترجمهٔ فلسفهٔ ایرانی و فلسفهٔ تطبیقی، هانری کربن، تأملی دربارهٔ ایران (سه جلد)، ملت، دولت و حکومت قانون؛ جُستار در بیان نص و سنت، سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی، تاریخ اندیشهٔ سیاسی جدید در اروپا، تأملی در ترجمهٔ متن‌های اندیشهٔ سیاسی جدید؛ موردِ شهریارِ ماکیاوللی، فلسفه و سیاست؛ مجموعه مقالات جواد طباطبایی، ترجمهٔ لنین و فلسفه و سه مقالهٔ دیگر در ف‍ل‍س‍ف‍هٔ م‍ارک‍س‍ی‍س‍ت‍ی، لوئی آلتوسر، ترجمهٔ یادداشت‌هایی دربارهٔ دیالکتیک، ولادیمیر لنین و ترجمهٔ مسائل حاد کارگری و کمونیستی؛ پاسخ به جان لوئیس، لوئی آلتوسر از آثار اوست.

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی