کارگاه «ده و دو شب» شهریار مندنی‌پور در دورۀ جدید

کارگاه داستان‌نویسی شهریار مندنی‌پور برای دورۀ «ده و دو شب» چند عضو جدید ثبت‌نام خواهد ‌کرد.

در این کارگاه  ضمن بررسی و تحلیل آثار نویسندگانِ سرنمون جهان، شگردهای داستان‌نویسی هم از طریق هر اثر تدریس‌خواهند ‌شد.

بخش دوم هر نشست، به بررسی و نقد کارگاهی داستان‌ عضوها اختصاص دارد.

هر دوره ۱۲ نشست- شروع دوره و پایان ثبت نام:  4 نوامبر ۲۰۲۳.

ثبت‌نام: ایران، ۵ میلیون تومان- خارج از ایران، ۴۰۰ دلار.

علاقه‌مندان لطفن با ایمیل آدرس:  shahriar.dastan3@gmail.com

تماس بگیرند.

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی