«ملیحه تیره‌گل، از او و درباره او» در نشر پیام در آلمان

«ملیحه تیره‌گل، از او و درباره او»

«ملیحه تیره‌گل؛ از او و در باره او» سومین کتابی است که “نشر پیام” (انتشارات حافظ-گوته) در آلمان با همکاری نشریه «آوای تبعید» منتشر کرده است. این اثر که توسط مهرنوش مزارعی و اسد سیف برای انتشار آماده شده، چهار دفتر را شامل است: «دفتر نخست؛ زندگی و آثار»، «دفتر دوم؛ نمونه‌هایی از آثار»، «دفتر سوم؛ نگاهی به آثار ملیحه تیره‌گل» و «دفتر چهارم؛ به یاد ملیحه تیره‌گل». تعدادی عکس و اسناد، این اثر سیصد صفحه‌ای را به پایان می‌برد.

این کتاب را می‌توان گام نخست در شناخت آثار تیره‌گل در نظر گرفت. بررسی انتقادی آثار او در آینده شاید میسر شود.

 «روایتی از ادبیات فارسی در تبعید» در چهارده جلد آخرین اثری است که پیش از درگذشت این پژوهشگر و منتقد ادبی در نشر آفتاب در نروژ منتشر شده است. پیش از آن تیره‌گل مقدمه‌ای بر ادبیات فارسی در تبعید (۱۳۷۵ – ۱۳۵۷) را در آمریکا به چاپ سپرده بود. با قطعیت زیادی می‌توان گفت این اثر در زمان انتشار به عنوان تحولی در پژوهش ادبیات تبعید درک شد. نسیم خاکسار، نویسنده سرشناس درباره این کتاب گفته است:

 «بر این باورم که کار بزرگ او در معرفی و ثبت ادبیات ما در تبعید کاری است ماندگار در تاریخ ادبیات ما.»

بهروز شیدا، منتقد و پژوهشگر ادبی درباره این کتاب نوشته است:

«ملیحه تیرگل با مقدمه‌ای بر ادبیات فارسی در تبعید، نگاه خواننده به هیجده سال نخستین ادبیات فارسی در تبعید را سخت غنی‌تر می‌کند؛ چشم خواننده را بیناتر. فهمِ خواننده از ادبیات فارسی در تبعید را عمق‌ها و وسعت‌ها می‌بخشد.»

«ملیحه تیره‌گل، از او و درباره او» را می‌توان از طریق سایت آمازون یا انتشارات پیام دریافت کرد.


Goethehafis@t-online.de

www.goethehafis-verlag.de

بیشتر بخوانید:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی