مقاومت مدنی ادامه دارد: اعتراض به «تعلیق عضویت زنان» در کتابخانه ملی ایران به خاطر حجاب اجباری

کتابخانه ملی ایران

جمعی از اعضای کتابخانه ملی ایران در بیانیه‌ای در اعتراض به «احکام تعلیق» تعدادی از زنان عضو این کتابخانه به خاطر عدم رعایت «حجاب اجباری»، این احکام را مصداق «آپارتاید جنسیتی» در نظام جمهوری اسلامی دانستند و نوشتند هدف حکومت از چنین این چنین اقداماتی «حذف خزنده زنان» است.

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آغاز هفته‌ جاری پیامک‌هایی را به تعدادی از اعضای زن ارسال کرد و با استناد «بند ۷ ماده ۱۰ شیوه‌نامه عضویت»، اعلام کرد «رعایت کامل پوشش اسلامی و حفظ شئونات دینی، فرهنگی و اجتماعی» در محیط کتابخانه «الزامی» است.

امضاکنندگان بیانیه اعتراض به «احکام تعلیق» نوشته‌اند:

 «سازمان کتابخانه ملی که منطقا باید نهادی فرهنگی باشد، پیش‌قراول سپاه ستم و سرکوب شده است و پرچم حذف پژوهشگران و دانشجویان را از سپهر عمومی کشور در دست گرفته است.»

در این بیانیه آمده است حراست کتابخانه ملی «تصمیم گرفته به‌جای ارسال پیامک به همه زنان عضو که از رعایت حجاب اجباری سرباز زده‌اند «به‌صورت دوره‌ای در دسته‌های ده‌تایی عضویت آن‌ها را تعلیق کند» تا از حجم اعتراضات بکاهد.

نویسندگان این بیانیه اضافه کردند که جمهوری اسلامی «تصمیم گرفته به‌جای اقدامات گل‌درشت و پرسروصدای پیشین»، از «استراتژی حذف خزنده» علیه زنان استفاده کند.

آنها تاکید کردند که به عنوان اعضای کتابخانه ملی، «اقدام بدوی در محروم کردن زنان از دریافت ابتدایی‌ترین خدمات عمومی» را محکوم می‌کنند. نویسندگان این بیانیه در پایان نوشتند:

«ما اجازه نخواهیم داد نهادهای عمومی که باید خادم شهروندان باشند، جامه اربابی بر تن کنند و شلاق حذف و طرد را روی تن‌مان حک کنند.»

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی