بیانیه ناشران ایرانی در تبعید در حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی»

از میان انبوه آثار هنری جنبش زن، زندگی، آزادی

دوازده ناشر ایرانی در تبعید با انتشار بیانیه‌ای از همه مردم خواستند «با نافرمانی مدنی، اعتصاب و حضور در خیابان، بساط جهل و سیاه‌اندیشی را از فرهنگ ایران‌زمین جمع کنند.»
این ناشران در بیانیه خود نوشته‌اند که «قیام مردمی علیه وضعیت موجود بیش از پیش به نقطه برگشت‌ناپذیر» رسیده و اعتصابات سراسری و اعتراضات جاری «نویدبخش تحولاتی عظیم و بنیادین در کشور» است.
ناشران تبعیدی ما از همکارانشان در ایران و همینطور از نویسندگان ایرانی خواسته‌اند: «از هر وسیله‌ای که می‌توانند خودسانسوری و سانسور را نادیده بگیرند و در کنار دفاع از جنبش آزادی‌خواهانه زنان و مردان ایران، به عادی‌سازی نشر بدون ممیزی و مجوز یاری رسانند. »

بیانیه را می‌خوانید:

مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

سیف فرقانی

زن، زندگی، آزادی

اعتراض‌های مردمی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، به فوریت در سراسر کشور گسترش یافت و به جنبشی گسترده علیه کل مناسبات ضد انسانی موجود تبدیل شد.

این در حالی است که در روزهای اخیر، حکومت بر ابعاد کشتار و سرکوب افسارگسیخته‌ی خود افزوده است. مامورانش در سیستان و بلوچستان بسیاری را به خاک و خون کشیده‌اند، به دانشگاه‌ها حمله کرده‌اند تا به گفته‌ی خودشان دانشجویان را «حجامت» کنند. به خانه‌ی نویسندگان، هنرمندان و فعالان مدنی هجوم برده‌اند و بسیاری را ربوده‌اند.

اعتصاب سراسری معلمان در روزهای چهارم و ششم مهرماه و فراخوان اعتصاب سراسری آنان برای روز دوازده مهر و شروع اعتراضات دانش‌آموزی، قیام مردمی علیه وضعیت موجود را بیش از پیش به نقطه برگشت‌ناپذیری برده و در این سو، تمامی تشکل‌های کارگری و بازنشستگان با صدور بیانیه‌های اعتراضی و وجود زمزمه اعتصابات گسترده در مراکز کارگری، دوشادوش هم می‌روند تا نوید بخش تحولاتی عظیم و بنیادین در کشور شوند.

امروز جهانی به احترام انفجار آزادیخواهی و برابری‌طلبی در ایران، کلاه از سر برداشته و با شور و شعف وصف ناپذیری در جای‌جای گیتی به حمایت از آن برخاسته‌اند.

چشمان مهسا و همه دختران و پسران نوجوان و جوان کتک خورده و در خون غلطیده ایران و دانشجویان و همه انسان‌های آزادیخواه به دستان توانمند همه‌ی مردم ایران است تا با نافرمانی مدنی، اعتصاب و حضور در خیابان، بساط جهل و سیاه‌اندیشی را از فرهنگ ایران‌زمین جمع کنند.

ما ناشران مستقل ایرانی (در تبعید)، اگرچه از راه دور اما دست در دست مردم ایران صدای بلند و رسای شما خواهیم بود تا فریاد آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی‌تان را به گوش جهانیان برسانیم و وادارشان کنیم در دفاع از خیزش سراسری مردم ایران که برای به دست آوردن زندگی‌، آزادی‌ و حرمت و کرامت انسانی‌، قدرتمندتر از همیشه به میدان آمده است، پافشاری کنند.

تجربه چهل و سه سال گذشته نشان داده رژیم ضد فرهنگ جمهوری اسلامی هیچ خواسته‌ای (از جمله برداشتن ممیزی و سانسور) را برنمی‌تابد. بنابراین همانگونه که در شرایط کنونی مردم از نظام و قوانین آن عبور کرده‌اند، بر نویسندگان و ناشران ایرانی است که به هر وسیله‌ای که می‌توانند خودسانسوری و سانسور را نادیده بگیرند و در کنار دفاع از جنبش آزادی‌خواهانه زنان و مردان ایران، به عادی سازی نشر بدون ممیزی و مجوز یاری رسانند.

امضا کنندگان این بیانیه:

نشر آفتاب، نروژ / انتشارات ارزان، سوئد / نشر استورنوس، مونیخ / نشر باران، سوئد / نشر بامداد، تورنتو / نشر دنا، هلند / انتشارات ساتراپ، لندن / شرکت کتاب، آمریکا / شهروند، تورنتو / انتشارات فروغ، آلمان

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی