بانگ‌نما:  بیانیه «ما ادبیاتی‌ها» چه می‌گوید؟  فرشته مولوی در مصاحبه با بی بی سی فارسی توضیح می‌دهد

«ما ادبیاتی‌ها» بیانیه‌ای‌ست به قلم فرشته مولوی که با امضای بیش از ۶۰ شاعر و نویسنده مقیم ایران و خارج از ایران که با همراهی نشریه ادبی بانگ تهیه شده است. در این بیانیه امضاکنندگان «سرکوب و بازداشت معترضان» را محکوم می‌کنند و خواهان «آزادی بی‌درنگ و بی‌قیدوشرط» همه‌ زندانیان سیاسی می‌شوند. نویسندگان و شاعران بیانیه «ما ادبیاتی‌ها» یادآوری کرده‌اند که انقلاب نوین مردم ایران یک «انقلاب تاریخی – فرهنگی» است و به این ترتیب دیگر نمی‌توان مانند سابق تن به سانسور داد و با سانسورگران از «در تعامل درآمد» و «سرکوب زن و زندگی و آزادی را نادیده و ناشنیده و نانوشته» گرفت.

فرشته مولوی در مصاحبه با بی بی سی فارسی درباره بیانیه «ما ادبیاتی‌ها» توضیح می‌دهد.

این بیانیه به امضای برخی از نویسندگان و شاعران سرشناس مانند نسیم خاکسار، محمد محمدعلی، شهریار مندنی‌پور، علی باباچاهی، پرتو نوری‌علا، شهلا شفیق، علیرضا آبیز، علیرضا بهنام، ری‌را عباسی، خسرو دوامی، مهرنوش مزارعی، محمود فلکی، فاطمه شمس و بسیارانی دیگر رسیده‌ است.

در همین زمینه:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی