محمدرضا کلهر: نوشتار مینیمالیستی، داستان مینیمالیستی

در داستان‌نویسی الزاماً هر داستان کوتاهی نمی‌تواند داستان مینی‌مالیستی باشد درمقابل می‌توان رمان نوشت اما آن را با مَنش مینیمالیستی نوشت. با تأمل بر چند سازه‌ی داستانی یک داستان کوتاه ادامه مطلب

ارسال شده در :