دسته بندی:

بیژن بیجاری: روخوانیِ یادداشت‌های «فَست‌فود»

اما هی این کلاه‌ها را جمع کرده و حالا هر روز، یکی از آنها را می‌گذارَد سرش تا دست‌کم، با کلاهی که سر خودش می‌گذارَد، یکی از آن روزها یاد آدم‌های رفته را به خودش یادآور شود.

ارسال شده در :

ساسان قهرمان: «غزل»ی با ۷۹ بیت از «لحظه-داستان»‌هایی به درازای زمان

قصه‌های مجموعه داستان «انتظار خواب از یک آدم نامعقول» مهدی گنجوی به یک آلبوم عکس می‌مانند و «عکس» چیست مگر جز لحظه‌ای که ناگهان هست، و ناگهان نیست؟

ارسال شده در :
دسته بندی:

مهدی گنجوی: انتظار خواب از یک آدم نامعقول

داستانک‌های مجموعه داستان مهدی گنجوی داستان‌نویس و پژوهشگر ساکن تورنتو لحظه‌نگاری‌ها از لحظه هایی‌اند که ناگهان در زندگی پدیدار می‌شوند و سپس می‌گذرند.

ارسال شده در :