جلال آل احمد

رویدادهای فرهنگی و هنری

محمد رضا نیکفر: «غربزدگی» آل‌احمد اعلام جنگ به غرب نیست، یک متن اصلاح‌طلبانه است

چالش غرب و غرب‌ستیزی از چه زمانی در ایران آغاز شده، و چه تحولی داشته است؟ آیا در ایران فرهنگ و اندیشه غربی را درست می‌شناسیم؟ نشریه اجتماعی – فرهنگی «آسو» این پرسش را با محمد رضا نیکفر، نویسنده و اندیشمند در میان گذاشته است. این گفت‌وگو قلمروهای وسیعی از تاریخ تمدن ایران با توجه به تحولات در غرب از دوران روشنگری به این سو را در برمی‌گیرد و به خاستگاه‌های غرب‌ستیزی در تاریخ معاصر ایران، از جمله به اندیشه‌های جلال آل‌احمد راه می‌برد.

ادامه مطلب »
رویدادهای فرهنگی و هنری

خواهرزاده آل‌احمد: سیمین دانشور به اتفاق همسرش به دیدار خمینی نرفته بود

مستند حسن صلح‌جو درباره سیمین دانشور بیانگر این معناست که زندگی با آل‌احمد مانع از شکوفایی بیشتر دانشور شده بود. خواهرزاده آل‌احمد فقط یک نکته در این مستند را برجسته کرده است.

ادامه مطلب »
از ما

بانگ نوروزی با اجرای یاسمین روئین

بر اساس تقویم جلالی با نوروز ۱۴۰۰ قدم به قرن تازه‌ای می‌گذاریم. در قرن چهاردهم داستان‌نویسی ایران با هدایت و جمال‌زاده از اساس دگرگون شد، تحت تاثیر کودتای ۲۸ مرداد به راه تازه‌ای افتاد و بعد از انقلاب بهمن ۵۷ وارد دوره پایداری شد. نوروز به عنوان درونمایه ادبیات داستانی ایران؟

ادامه مطلب »