علی آشوری

شعر

علی آشوری: بگذار

بگذار در میان آوای این آبشاری که صدایش حزن پاییزی را می‌خواند برایت قصه بگویم، بگذار از تکه تکه ‌خرده‌ریز سنگ‌های خونین و یا یال سوراخ‌شده از کوهستان را آواز کنم

ادامه مطلب »
رویدادهای فرهنگی و هنری

پیام منتشر کرد: «نگین جسم و جان»، عاشقانه‌های علی آشوری

انتشارات پیام در آلمان مجموعه شعر تازه‌ای از علی آشوری، از مهم‌ترین و پرسابقه‌ترین شاعران ایرانی در تبعید را منتشر کرده است: عاشقانه‌هایی با عنوان «نگین جسم و جان».

ادامه مطلب »