سپینود ناجیان: شب یک، شب دو بهمن فرسی، یک عاشقانه‌ خشم‌آگین

دیرزمانی نیست که کتاب‌خوان‌های ایرانی به خواندن رمان‌های لویی فردینان سلین روی آورده‌اند و از عصیان‌های او و زبان تند و صریح‌اش، در مرگ قسطی و سفر به انتهای شب، ادامه مطلب

ارسال شده در :