سیامک رستمی

بانگ - نوا

زغال یا ذغال؟

سیامک رستمی، زبانشناس به ما توضیح می‌دهد که چرا نباید کلمه «زغال» را با ذال بنویسیم.

ادامه مطلب »