جایزه ادبی گنکور

رویدادهای فرهنگی و هنری

محمد مبوگار سار، نویسنده جوان سنگالی به خاطر رمان «محرمانه‌ترین خاطرات آدم‌ها» جایزه ادبی گنکور را از آنِ خود کرد

محمد مبوگار سار گفته است هدفش از داستان‌نویسی این است که با ادبیات، قاره سومی را به عنوان بدیلی برای قاره سفید و سیاه بیابد: مکانی که در آن تبعیض‌ها و فاصله‌های بین انسان‌ها از میان برداشته شده باشد.

ادامه مطلب »