اردیبهشت ۲, ۱۴۰۱

از ما

هادی کی‌کاووسی: شبح هفتم

لی‌کو پنج‌شنبه سوم عام‌الفیل ۱۳۷۱ کمی پیش از آنکه بمیرد ظهور کرد. ظهورش کار خدا بود. اگر ظهور نکرده بود ما تمام سالن را سنگ زده بودیم. علی‌کو راست می‌گفت که تمام سال‌ها عام‌الفیلند.

ادامه مطلب »
رویدادهای فرهنگی و هنری

قدیمی‌ترین نسخه فارسی هزار و یک‌شب به تصحیح مهدی گنجوی و با همکاری میثم علیپور در نشر مانیاهنر

محمد باقر خراسانی بزنجردی در دهه چهارم زندگی‌اش در حیدرآباد هند و به درخواست نماینده کمپانی هند شرقی در حیدرآباد هزار و یک‌شب را ترجمه کرد. مهدی گنجوی این نسخه را تصحیح کرده است.

ادامه مطلب »