اسفند ۲۱, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

هنجار نیکی: نامه‌ی سرگشاده‌ی گوزل یاخینا، نویسنده‌ی تاتار-روس

زمان حقیقت ِ ساده فرا رسیده است، به تکرار مدام ِ “نه به جنگ”، “صلح برای جهان!”، “زندگی انسانی ارزش‌مندترین مائده است”. تا رخت بربستن این تاریکی تکرار خواهیم کرد. بر این هنجار ِ نیکی پافشاری خواهیم کرد تا نگذاریم با ابتذال ِ شر رو به رو شویم.

ادامه مطلب »