سارا بریار

بانگ - نوا

سارا بریار: قسم

محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در سحرگاه ۱۷ دی اعدام شدند. شاعر اعدام این دو معترض را در ارتباط با سایر قتل‌های حکومتی قرار می‌دهد.

ادامه مطلب »