زبان مادری

رویدادهای فرهنگی و هنری

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود به مناسبن روز زبان مادری «ممنوعیت زبان‌ها در ابعاد آموزشی، پرورشی و بیان» را «زیر پا گذاشتن بخشی از حقوق انسانی و شهروندی مردم» نامید.

ادامه مطلب »